КЛУБОВИ
ЧЛАНОВИ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕAK Вучје Поречје


СКРАЋЕНИЦА:
ВУЧ
АДРЕСА:
Косте Стаменковића бб, 16230 Поречје
БС-БРОЈ:
14537/2012
МАТИЧНИ БРОЈ:
17711156
ПИБ:
105051015
ТЕКУЋИ РАЧУН:
205-120253-72
ТЕЛЕФОН:
+381 16 342 73 83
ФАКС:
УМРЕЖЕНИ БРОЈ:
8325
КОНТАКТ ОСОБА:
Јован Стаменковић
web:
e-mail:

назад на АДРЕСАР


Copyright © 2012 АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ. Сва права задржана
web by...
Александар Јекић