КЛУБОВИ
ЧЛАНОВИ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕAK Уб


СКРАЋЕНИЦА:
УБ
АДРЕСА:
Трећег октобра 2, 14210 Уб
БС-БРОЈ:
15697/2012
МАТИЧНИ БРОЈ:
17384325
ПИБ:
102563701
ТЕКУЋИ РАЧУН:
170-2121-53
ТЕЛЕФОН:
ФАКС:
УМРЕЖЕНИ БРОЈ:
КОНТАКТ ОСОБА:
Драгиша Лишанин
web:
 
e-mail:

назад на АДРЕСАР


Copyright © 2012 АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ. Сва права задржана
web by...
Александар Јекић