КЛУБОВИ
ЧЛАНОВИ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕГАК Јагодина


СКРАЋЕНИЦА:
ЈАГ
АДРЕСА:
Игманска 3, 35000 Јагодина
БС-БРОЈ:
210/2012
МАТИЧНИ БРОЈ:
17504452
ПИБ:
102965367
ТЕКУЋИ РАЧУН:
170-11405-40
ТЕЛЕФОН:
+381 35 251 789
ФАКС:
+381 35 251 789
УМРЕЖЕНИ БРОЈ:
 
КОНТАКТ ОСОБА:
Владимир Јоксимовић
web:
www.jagodina.autentik.net
e-mail:
gak.jagodina@yahoo.com

назад на АДРЕСАР


Copyright © 2012 АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ. Сва права задржана
web by...
Александар Јекић