КЛУБОВИ
ЧЛАНОВИ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕAK ФАП Прибој


СКРАЋЕНИЦА:
ФАП
АДРЕСА:
Немањина 1, 31330 Прибој
БС-БРОЈ:
16052/2012
МАТИЧНИ БРОЈ:
07256639
ПИБ:
101207836
ТЕКУЋИ РАЧУН:
335-13882-25
ТЕЛЕФОН:
+381 33 55 639
ФАКС:
УМРЕЖЕНИ БРОЈ:
8309
КОНТАКТ ОСОБА:
Крсто Јањушевић
web:
e-mail:

назад на АДРЕСАР


Copyright © 2012 АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ. Сва права задржана
web by...
Александар Јекић